Ingmars rosenträdgård är öppen för besökare söndagen den 7 juli kl. 12-17 som en del av evenemanget Öppna trädgårdar 

Som det framgår av infon på Öppna trädgårdars sidor önskar jag förhandsanmälan via rosenträdgårdens kontaktblankett. Förhandsanmälan behövs eftersom man måste åka båt (ca 8 min.) ut till trädgården. Jag försöker få transportkapaciteten att motsvara behovet. 

VÄLKOMNA!