Nu har jag infogat ett antal av de bästa bilderna från senaste sommar i rosgalleriet. En del ersätter tidigare bilder och andra är bilder på rosor som inte tidigare funnits med. Bland de senare finns bilder på ett par hitterosor i galleriet Lindqvist-rosor. Det är fråga om rosor som verkar lovande både vad gäller växtsätt, blomning, härdighet och sjukdomsresistens. Jag hittade dem 2017 i en rosbänk och i år producerade de sina första blommor.

Bl.a. 'Ghislaine de Féligonde' har fått bilden utbytt. Jämför man den gamla bilden från 2016 (överst) med den nya bilden inser man att ett och annat händer i trädgården även om det inte är så lätt att se det från ett år till ett annat.