För ca 30 år sen började jag odla rosor i Vasa. Delvis gick det bra, men ett antal rosor dog redan första vintern i trädgården. Av dem som överlevde var det rätt många som inte mådde bra. Flera av dem dog följande vinter. Många av dem som överlevde blommade sämre för varje sommar.

Så småningom gick det upp för mig att en stor del av mina dyrt förvärvade rosor saknade förutsättningar att trivas i Vasa. De vintertäckningsmetoder som beskrevs i artiklar och böcker fungerade nog, men inte tillräckligt bra. Så jag började experimentera. Efter många försök och misstag har jag nu fått fram olika metoder som är anpassade till rosor med olika egenskaper och härdighetsgrad. 

Numera skaffar jag de rosor som jag tycker skulle passa i trädgården utan att fråga efter hur vinterhärdiga de är. Tack vare effektiv vintertäckning inte bara övervintrar de flesta. De trivs också utmärkt och blomprakten tilltar år för år. Så mycket vet jag, att över hälften av de rosor som finns i rosenträdgården idag inte egentligen ska gå att odla i Vasa.

Under årets gång har jag tänkt beskriva vad jag gör i trädgården för att få rosorna att överleva och trivas. För den som vill ha informationen genast rekommenderar jag min bok om rosenträdgården i Vasa och där använda vintertäckningsmetoder. Rosor i kallt klimat kan beställas t.ex. via den här länken Via huvudmenyns Boken Rosor i kallt klimat går det att få mera info om boken.