Rosor_fram

Boken kan beställas från Boklund.fi andra webbutiker eller direkt från mig.

I boken Rosor i kallt klimat presenterar jag mina rosor i rosenträdgården i Vasa. I bokens rosindex finns odlingserfarenheter av över 200 i boken avbildade rosor. Dessutom finns där information och tankar om rosodling i allmänhet. I bokens första del presenterar jag mina vintertäckningsmetoder De gör det möjligt att odla rosor i svensk odlingszon 5 även om de enligt rosexpertisen inte är härdiga längre norrut än t.ex. svensk zon 2. I Finland motsvarar de här zonerna ungefär zon 3 till zon 0-1. Det bästa är att rosorna inte bara just och just klarar sig. De trivs! Vintertäckningsmetoderna presenteras med bilder, som ska göra det lätt för läsaren att tillämpa dem i sin egen trädgård. Största utrymmet i boken får rosbilderna som jag har tagit i trädgården i Vasa. Många har kommenterat att man inte behöver vara intresserad av rosor eller rosodling för att ha glädje av Rosor i kallt klimat. Den fungerar bra också som fotobok. Inte minst som humörförbättrare under mörka höst- och vinterdagar.

Plock ur några recensioner av Rosor i Kallt klimat:

Svenska Rosensällskapets tidning Rosenbladet 1/2017 med rubriken "Att odla Austinrosor i höjd med Umeå":

"Det är ofattbart vilka rosor Ingmar Lindqvist får att blomma år efter år ... Fascinerande (när)bilder ... en estetisk upplevelse vars upphov är natur och fotografi i skön förening ... Rosor i kallt klimat är naturligtvis ytterst användbar för dem som bor längre norrut, men har sannerligen något att ge även för odlare längre söderut. De som följer råden i boken borde kunna se den strängaste vinter an med stor tillförsikt. Sist men inte minst visar bilderna varför de gamla romarna kallade rosen för blommornas blomma."
Håkan Kjellin, rosboksförfattare och medlem i Svenska Rosensällskapets styrelse

Finska Rosensällskapets tidning Rosenbladet 1/2017:

"Boken Rosor i kallt klimat är ett imponerande bildverk ... Man kan njuta av bilderna fastän man inte vet någonting om rosor ... Boken ger med 20 års erfarenhet på ett övertygande sätt ny information om övervintringsmetoder för många av oss. Arbetsbilderna är tydliga. Utan dem kunde det vara svårt att tro att en ros som vinterbegravts ska kunna vakna till liv och blomma ... Boken Rosor i kallt klimat har lyckats med sitt mål. Den skänker glädje till den som tittar på bilderna, till entusiastiska odlare med experimentlusta, ja t.o.m. till tvivlarna. Det finns säkert sorter som är känsliga även för odlare i Södra Finland ... Jag kan säga att boken grävt fram skönhet i ordets verkliga betydelse."
Finska Rosensällskapets ordförande Eila Palojärvi

Riksförbundet Svensk Trädgårds tidning Hemträdgården 3/2017:

"Inget är omöjligt bara man har den rätta viljan. De vackra bilderna på rosor i denna bok kan ses som ett bevis på att det går att odla rosor i betydligt högre zon, än vad som anges på etiketten. Men det går inte utan vidare. Det behövs zonterapi, som Ingmar Lindqvist så fyndigt beskriver det arbete han ägnar sig åt om hösten."
Christina Säll, chefredaktör

Agneta Svensson skriver i sin blogg bland annat:

"Ingmar Lindqvists bok 'Rosor i kallt klimat' är en bra skriven, informerande rosbok med vackra illustrerande bilder, boken rekommenderar jag alla ros intresserade att läsa" 

Beställ från Boklund.fi, andra webbutiker eller direkt från mig.