ILMin rosenträdgård ligger på en holme i Vasa skärgård, Finland. Holmen ligger rätt utanför Strömsö, som är känt som platsen där man gör life-style tv-programmet Strömsö. År 1989 köpte jag min första ros och planterade den bland perennerna. Numera finns där ca 400 olika rosor och ungefär lika många perenner.

Min far var en svuren trädgårdsentusiast. Det är nog av honom jag har lärt mig det mesta om odlingens grunder. Som så många andra med trädgård är strävan efter att skapa skönhet en av de drivande krafterna. Får jag syn på en ros som jag tycker kunde förhöja skönhetsupplevelsen i trädgården ytterligare kommer den genast på köplistan. Nuförtiden bryr jag mig inte om att kolla rosens härdighet. Jag litar på mina vintertäckningsmetoder. Med hjälp av dem har jag med framgång odlat till exempel över hundra olika Austin-rosor långt norr om rekommenderad odlingszon.

Jag har ingen trädgårdsmästarutbildning, däremot nog teologutbildning. Under yrkeslivet jobbade jag mest med kommunikation, både mediekommunikation (radio- och tv-produktioner), kommunikation på arbetsplatsen och personlig kommunikation (massor med kurser och föreläsningar). Numera är jag pensionär och kan ägna mig nästan på heltid åt att vara trädgårdsmästare i rosenträdgården. När jag idag presenteras för publik kallas jag ibland för "rosboksförfattare" och så gott som alltid för "rosenexpert". Det må vara hur som helst med det, men jag vet åtminstone en del om vintertäckning av rosor. Jag har utvecklat och vidareutvecklar fortfarande metoder, som ska ge varje ros optimala betingelser att klara vintern.

Vill du kontakta mig går det bra via Tag kontakt-knappen på huvudmenyn.