"Mänskan är inte av naturen rustad för att överleva vintern i Norden. Med extra vinterskydd går det ändå bra. Varför skulle det då inte gå för frostkänsliga rosor att överleva också långt i norr med lämpligt vinterskydd?"

Citat ur min bok Rosor i kallt klimat s. 6.

Förr odlade jag med en viss framgång rosor som klarade av klimatet i min växtzon i Vasa (sv 5/fi 3). Numera odlar jag de rosor jag vill, mest såna som inte ska klara sig faktiskt. Här kommer jag bl.a. att i huvuddrag presentera de vintertäckningsmetoder jag har utvecklat. Vill du ge dina mera känsliga rosor en bättre chans att växa och må bra rekommenderar jag att du skaffar boken Rosor i kallt klimat. Där presenteras metoderna ingående och steg för steg. Boken kan bland annat beställas via Boklund.

Rosgalleriet upptar för närvarande ca 500 olika rosor. Framöver har jag tänkt presentera odlingserfarenheter, både i allmänhet och specifikt för olika rosor.

En rosenträdgård är ju inte bara rosor så här kan det nog bli utrymme också för andra buskar, träd, perenner och köksväxtodling inklusive växthus.

Senaste nytt