Många besökare brukar fråga vad jag använder för gödsel, då allt verkar att växa så bra. De kan se en ros och säga: "Den där har jag också, men min är inte alls så där stor och välmående." Nånting ligger det nog i det. T.ex. stockrosorna växer fortfarande och närmar sig 4 meter.

Svaret på frågan är att jag inte köper gödsel alls - utom benmjöl. I stället använder jag det naturen tillhandahåller gratis: grönmassa. Den skaffar jag genom att köra runt både i och utanför trädgården med gräsklippare försedd med uppsamlare. På ett område utanför trädgården växer bland annat rikligt med älggräs och andra växter. Ju fler olika växter grönmassan innehåller, desto mer nyttiga ämnen för rosor och annat har den. Älggräs (Filipendula ulmaria) är speciellt bra. Ett 5 centimeters lager grönmassa i alla land gör att jag inte behöver rensa ogräs och inte heller vattna så ofta. Dessutom hålls marken lucker och maskar och mikroorganismer trivs. Perfekt. Viktigt är att inte mylla in grönmassan. Gör man det använder den kväve för förmultningsprocessen och stjäl näring i stället för att tillföra sån. Maskar och andra kryp får sköta nedmyllningen och det gör de så effektivt att det behövs påfyllning då och då. Den sista påfyllningen av grönmassa gjorde jag i början av juli. Efter det är det inte bra att tillföra näring, utom till köksväxter och ettåriga blommor. Gödsling på sensommaren gör att t.ex. rosorna inte hinner förbereda sig i tid för vinterns strapatser - med större benägenhet för frostskador som följd. Däremot är det bra att strö lite träaska runt rosorna i augusti. Det hjälper dem att klara vintern bättre.

Även om jag använder bara grönmassa som gödsel behöver trädgården inte klara sig utan extra näring  tills det finns ny grönmassa att tillgå på våren. Eftersom jag inte har användning för all grönmassa på sensommaren fyller jag lufttäta säckar med det som inte behövs, pressar luften ur och knyter till. På våren har jag en sorts ensilage att tillgå. Jag luftar säckarna några dagar innan innehållet ska användas. Sen är det klart att myllas ned runt rosor och annat. Den övervintrade grönmassan kan alltså myllas ner till skillnad från färsk sådan.

Jag komposterar flitigt - också hushållsavfall. Komposten och benmjöl strör jag ut på våren i alla land, utom där jag har tänkt att det ska växa dill. Dill tycks av nån anledning inte gilla kompostmylla.

I Sverige har gjorts jämförande undersökningar mellan olika gödselmedel som t.ex. konstgödsel, kogödsel och grönmassa. Resultatet var att om man använder enbart grönmassa får man bäst resultat både i blomsterträdgården och i grönsakslandet. Billigt, ekologiskt och effektivt. Vad mer kan man begära?